Λογισμικό ανάλυσης TachoMatt Yellow και κλειδί μεταφόρτωσης TachoDrive

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων ταχογράφου

1. Περιγραφή προϊόντος

Το TachoMatt Yellow είναι ένα εύκολο στη χρήση λογισμικό που επιτρέπει την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων. Περιέχει την δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων σε γραφήματα και δημιουργεί πλήθος χρήσιμων αναφορών. Χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ευρώπη ήδη βιώνουν την εμπειρία των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το λογισμικό.

2. Λειτουργίες λογισμικού

➔ Ψηφιοποίηση και αποθήκευση δεδομένων δίσκων καταγραφής αναλογικού ταχογράφου
➔ Μεταφόρτωση δεδομένων από κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου
➔ Ανάλυση δραστηριοτήτων οδηγού
➔ Ανάλυση ταχύτητας οχήματος
➔ Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες οδήγησης
➔ Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας

3. Υποστηριζόμενες άδειες

TACHOMATT Yellow Digital: Για ανάλυση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων
TACHOMATT Yellow: Για ανάλυση δεδομένων ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων (απαιτείται χρήση σαρωτή)
TACHOMATT YELLOW MULTI: Για ανάλυση δεδομένων ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων (απαιτείται χρήση σαρωτή) με δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων για πολλές εταιρείες ξεχωριστά

4. Δυνατότητες λογισμικού

Αναλογικοί και ψηφιακοί ταχογράφοι
Ανάλογα με το είδος της άδειας, η αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων αφορά τη μαζική μνήμη του ψηφιακού ταχογράφου, την κάρτα του οδηγού και τους δίσκους αναλογικού ταχογράφου

Πλήρης συμβατότητα με τους κανονισμούς
Οι αναλύσεις αφορούν τον κανονισμό ωρών οδήγησης (Ε.Ε. 561/2006), το Ελληνικό προεδρικό διάταγμα για τις ώρες εργασίας (Π.Δ. 167/2006) και τον κανονισμό για τους ταχογράφους (Ε.Ε. 165/2014)

Ανάλυση δραστηριοτήτων οδηγού
Το πρόγραμμα εκδίδει εύκολα και γρήγορα τις δραστηριότητες του οδηγού σε μορφή πίνακα ή διαγράμματος για το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

Ανάλυση ωρών εργασίας
Για κάθε οδηγό υπολογίζονται οι ώρες εργασίας του (συνολικά και στη νυχτερινή περίοδο), όπως αυτές καταγράφονται στην κάρτα του ώστε να ελέγχεται άμεσα η συμμόρφωση με τις διατάξεις της επιθεώρησης εργασίας

Ανάλυση ταχύτητας οχήματος
Το πρόγραμμα παρέχει για οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο λεπτομερή ανάλυση της ταχύτητάς τους για τις τελευταίες 24 ώρες οδήγησης. Η ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση των συνθηκών ατυχημάτων

Αναφορά παραβάσεων
Για κάθε οδηγό και για το σύνολο των οδηγών του στόλου, παρέχεται η αναφορά παραβάσεων, με αναλυτική επεξήγηση της κάθε παράβασης και με κωδικούς από το Ελληνικό ποινολόγιο

Ειδοποιήσεις
Ο χρήστης ειδοποιείται για τις ενέργειες που απαιτούνται, όπως η μεταφόρτωση δεδομένων από την κάρτα του οδηγού, η μεταφόρτωση δεδομένων από τον ψηφιακό ταχογράφο, κ.α.

Προγραμματισμός μελλοντικών δρομολογίων
Για κάθε οδηγό, με τη μεταφόρτωση των δεδομένων του, υπολογίζονται οι ώρες που μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε ημερήσια, εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη βάση. Αντίστοιχα, υπολογίζονται και οι ώρες που απομένουν έως την ανάπαυσή του. Με αυτή την ανάλυση, ο διαχειριστής στόλου μπορεί να σχεδιάσει εύκολα και σωστά τα μελλοντικά δρομολόγια, αποφεύγοντας την δημιουργία παραβάσεων ωραρίων.

Προσαρμοσμένο στην Ελλάδα
Με Ελληνικό μενού, με ενσωματωμένες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με τον ταχογράφο και τις διατάξεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση εργασίας (όπως το Π.Δ. 167/2006) και με τεχνική υποστήριξη από γνώστες των θεμάτων ταχογράφου στην Ελλάδα

Αναφορές
Βασισμένο στην πολυετή εμπειρία χρήσης του, το TachoMatt Yellow παρέχει πάνω από 30 διαφορετικά είδη αναφορών, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του διαχειριστή στόλου: από διαγράμματα δραστηριοτήτων του οδηγού έως συγκεντρωντικές μηνιαίες ώρες εργασίας και επεξηγηματικές αναφορές παραβάσεων

Αναφορές οδηγού:

Αναφορά δραστηριοτήτων οδηγού σε πίνακα

Για κάθε οδηγό ή για το σύνολο των οδηγών του στόλου, παράγεται σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, αναλυτικός πίνακας με τις δραστηριότητες, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στην κάρτα οδηγού

Αναφορά παραβάσεων

Για κάθε οδηγό, προκύπτει η αναφορά παραβάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014. Περιέχει λεπτομερή αναφορά με ημερομηνία και ώρα και αναλυτικές επεξηγήσεις με σχολιασμό για κάθε παράβαση ξεχωριστά και συγκεντρωτικό πίνακα

 

Αναφορές ωρών εργασίας

Για κάθε οδηγό παράγεται, για το επιθυμητό χρονικό διάστημα, ένας πίνακας που παρουσιάζει, συνολικά για κάθε ημέρα, τις ώρες οδήγησης, εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης. Η αναφορά αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της επιχείρησης με την εργατική νομοθεσία.


Αναφορά δραστηριοτήτων οδηγού σε διάγραμμα

Η αναφορά δραστηριοτήτων του οδηγού μπορεί να εξαχθεί και στη μορφή διαγράμματος, για πιο γρήγορο και εύκολο έλεγχο των δραστηριοτήτων

 

 

 


Ημερολόγιο Μεταφορτώσεων

Για το σύνολο των οδηγών του στόλου, ο διαχειριστής μπορεί γρήγορα να ελέγχει μέσω του ημερολογίου μεταφορτώσεων αν τηρούνται οι μέγιστοι χρόνοι μεταφορτώσεων των καρτών τους.

 

 


Προγραμματισμός μελλοντικών δρομολογίων

Η αναφορά αυτή βοηθά ουσιαστικά στον ορθό προγραμματισμό των μελλοντικών δρομολογίων, εφόσον ο διαχειριστής του στόλου γνωρίζει άμεσα πόσες ώρες ακόμα μπορεί να οδηγήσει ο κάθε οδηγός και σε πόσες ώρες χρειάζεται να αναπαυθεί

 

 

Ειδοποιήσεις

Το λογισμικό ειδοποιεί το διαχειριστή για τις προθεσμίες που πλησιάζουν σχετικά με:

➔ Τη μεταφόρτωση καρτών οδηγού
➔ Τη μεταφόρτωση των δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου
➔ Την ανανέωση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ταχογράφου για κάθε όχημα
➔ την ανανέωση της κάρτας του οδηγού

Αναφορές οχήματος

Αναφορά ταχύτητας οχήματος

Για τις τελευταίες 24 ώρες οδήγησης, παράγεται η αναφορά ταχύτητας που δείχνει την ταχύτητα του οχήματος ανά δευτερόλεπτο. Παρέχει με μια γρήγορη ματιά τη συνολική εικόνα της ταχύτητας, καθώς και τυχόν υπερβάσεις του ορίου της.

➔ Το διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη βαθύτερη κατανόηση των ατυχημάτων

 

TachoMatt Yellow Accessories – Συσκευές Μεταφόρτωσης


Για τη μεταφόρτωση των δεδομένων από τον ψηφιακό ταχογράφο και από την κάρτα του οδηγού σας προτείνουμε τις ακόλουθες συσκευές (για τη μεταφόρτωση δεδομένων από τον ψηφιακό ταχογράφο είναι απαραίτητη η κάρτα εταιρείας που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών):

 

Συσκευή μεταφόρτωσης TachoDrive5

Πρόκειται για συσκευή που επιτρέπει την μεταφόρτωση των δεδομένων του ψηφιακού ταχογράφου μόλις συνδεθεί σε αυτόν.

Η μεταφόρτωση δεδομένων από την κάρτα οδηγού γίνεται απ’ ευθείας (σε 30’’) μέσω του ενσωματωμένου Card Reader που διαθέτει.

Έκδοση TachoDrive 5 Pro C - για εταιρείες


➔ Μεταφόρτωση των δεδομένων από τον ψηφιακό ταχογράφο
➔ Μεταφόρτωση των δεδομένων από την κάρτα του οδηγού
➔ Ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής TachoDrive 5 Pro C
➔ Υπενθύμιση του χρήστη για τις απαραίτητες μεταφορτώσεις
➔ Ανάλυση δεδομένων από την κάρτα οδηγού (αναφορά δραστηριοτήτων, παραβάσεις κ.α.)
➔ Ανάλυση δεδομένων οχήματος (αναφορά δραστηριοτήτων οχήματος, διάγραμμα ταχύτητας 24 ωρών οδήγησης)
➔ Αναφορές για τα στοιχεία βαθμονόμησης ταχογράφου, γεγονότα και σφάλματα, στοιχεία εταιρείας.
➔ Μελλοντικός προγραμματισμός ωραρίου οδηγών
➔ Υψηλή ταχύτητα μεταφόρτωσης δεδομένων

Χαρακτηριστικά


• Σύνδεση στον Η/Υ μέσω USB
• Τροφοδοσία από ταχογράφο, θύρα USB ή μπαταρία
• Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Po
• Πυρήνας ARM (32 bit μικροεπεξεργαστής)
• Μικρό μέγεθος συσκευής (121 x 71 x19 mm)
• Έγχρωμη οθόνη LCD TFT 2.8’’
• Ανθεκτική θήκη αλουμινίου
• Ενσωματωμένη προστασία από ιούς
• Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης εργασιών