Ταχογράφοι

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών όλων των Αναλογικών και Ψηφιακών Ταχογράφων. Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την εγκατάσταση αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, καινούριων ή μεταχειρισμένων σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Η Εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα ψηφιακών ταχογράφων των κορυφαίων κατασκευαστών VDO και Stoneridge, καινούργιων και μεταχειρισμένων. Επίσης διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αναλογικών ταχογράφων Stoneridge, VDO, Motometer, Kienzle. Όλες οι συσκευές που διαθέτουμε είναι σε άριστη κατάσταση καλύπτονται πλήρως από εμάς σε υποστήριξη και ανταλλακτικά.

Ευφυείς Ψηφιακοί Ταχογράφοι (2ης γενιάς)

Από την 15 Ιουνίου 2019 όλα τα οχήματα υποχρεούνται να φέρουν ψηφιακό ταχογράφο νέας γενιάς. Το συνεργείο μας είναι εξουσιοδοτημένο για την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, βαθμονόμηση και έκδοση πιστοποιητικών Ευφυών Ψηφιακών Ταχογράφων. Διαθέτουμε ταχογράφους για κάθε τύπο οχήματος που υπάγεται στο νέο κανονισμό της ΕΕ.

Ανταλλακτικά/Επισκευές Αναλογικών Ταχογράφων

Η τεχνική υποδομή σε συνδυασμό με την εμπειρία από το 1962 αλλά και την πλήρη γκάμα ανταλλακτικών που διαθέτουμε μας επιτρέπει να επισκευάζουμε εγγυημένα, σωστά και άμεσα όλους τους αναλογικούς ταχογράφους με εγγύηση ενός έτους.

Περιοριστές Ταχύτητας

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών Συσκευών Περιορισμού Ταχύτητας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συσκευών περιορισμού ταχύτητας (κόφτες) σε οχήματα που δε διαθέτουν και υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία να φέρουν τέτοιο σύστημα.

Η Εταιρεία μας διαθέτει συσκευές περιοριστών ταχύτητα των οίκων Groeneveld και Elson. Οι συσκευές αυτές είναι εξαιρετικής ποιότητας, με ιδιαίτερα προσιτές τιμές και καλύπτονται πλήρως από εμάς σε υποστήριξη και ανταλλακτικά. Η εγκατάσταση είναι δυνατή σε οχήματα είτε με μηχανικό είτε με ηλεκτρικό γκάζι.

Ο νόμος απαιτεί, να εκδίδεται και να παραδίδεται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Συσκευής Περιορισμού Ταχύτητας. Εκδίδουμε το σχετικό πιστοποιητικό μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει εσαεί από την ημερομηνία έκδοσης του, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στοιχείων του οχήματος ή του ιδιοκτήτη, και πρέπει να βρίσκεται στο όχημα και να επιδεικνύεται από τον οδηγό σε περίπτωση ελέγχου.